. .Лiцьвiны (лiтвiны, лiтвa) — гicтаpычная нaзвa бeларуcаў у Bялiкім Kняcтвe Лiтoўскім (1240—1795). У якaсьцi нaзвы бeларуcаў шыpaка ўжывaлаcя яшчэ нa пpацягу XIX cтагодзьдзя ды заxоўваeццa ў чаcтковым ужытку ў якаcьцi cаманaзвы вяcковагa жыxapства і цяпеp.
(http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Ліцьвіны)
Sunday, February 26, 2012

ПЕРАДГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСАЎГенадзь Семянчук
            Яшчэ   ў   60-х   гадох   мінулага   стагодзьдзя   расейскі   архэёляг   Валянцін   Сядоў   выступіў   з   арыгінальнай   і   даволі   сьмелай   канцэпцыяй   паходжаньня   беларусаў   у   выніку   славяна-балцкага   сымбіёзу   ў   другой   палове   І   тысячагодзьдзя   н.э.   На   падставе   пераважна   архэялягічных,   а   таксама   лінгвістычных   і   этнаграфічных   крыніцаў   В. Сядоў   выразна   паказаў   і   паспрабаваў   абгрунтаваць   ўплывы   балтскага   субстрата   на   фармаваньне   беларускага   этнасу.   Першапачаткова   канцэпцыя   В. Сядова   сустрэла   моцнае   супрацьстаяньне   (хутчэй   па   палітычных   матывах),   асабліва   з   боку   беларускіх   этнографаў,   якіх   падтрымалі   палітыкі.   Рашэньнем   ЦК   КПБ   у   1973   г.   Была   адмененая   нават   навуковая   канфэрэнцыя   па   праблемах   этнагенэзу   беларусаў.

Sunday, February 5, 2012

ГРУНВАЛЬД. ПРАВАКАЦЫЯ ВІТАЎТААлесь   Пілецкі

            Кожная   гістарычная   падзея   з   часам   абрастае   мітамі.   І чым   больш   часу   мінае,   тым   больш   зьбіраецца   гэных   мітаў.   Часам   рэальныя   факты   саступаюць   ім   месца   ў   падручніках.   Асабліва,   калі   справа   тычыцца   такіх   значных   падзеяў,   як   Грунвальдская   бітва,   якая   адбылася   15   ліпеня   1410   года.